Εταιρία Επικοινωνία
ΧΑΡΤΕΣ ΓΕΩΓ/ΦΙΑΣ (10)
ΧΑΡΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (13)
ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΑΤ/ΜΙΑΣ (20)
ΧΑΡΤΕΣ ΖΩΟΛ/ΓΙΑΣ (22)
ΧΑΡΤΕΣ ΦΥΤΟ/ΓΙΑΣ (22)
ΑΤΛΑΝΤΕΣ (4)
ΧΑΡΤΟΣΤΑΤΗΣ (1)
ΧΑΡΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (1)
ΗΡΩΕΣ 1821 (2)

ΧΑΡΤΕΣ ΓΕΩΓ/ΦΙΑΣΧΑΡΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ()

Διαστάσεις 90Χ130cm Κλίμακα :1:10 000 000
Ά ΟΨΗ :ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ χάρτης Αφρικής. Εμφανίζεται ένας πλήρης πολιτικός χάρτης με σύγχρονη ονοματολογία των κρατών και των πόλεων.
 

Β ΟΨΗ: ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ χάρτης Αφρικής. Απεικονίζεται εντυπωσιακά το ανάγλυφο του εδάφους και η βλάστηση.

Τιμή: €37.00


2009 © Created by icop.gr
Εταιρία | Επικοινωνία