Εταιρία Επικοινωνία
ΧΑΡΤΕΣ ΓΕΩΓ/ΦΙΑΣ (10)
ΧΑΡΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (13)
ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΑΤ/ΜΙΑΣ (20)
ΧΑΡΤΕΣ ΖΩΟΛ/ΓΙΑΣ (22)
ΧΑΡΤΕΣ ΦΥΤΟ/ΓΙΑΣ (22)
ΑΤΛΑΝΤΕΣ (4)
ΧΑΡΤΟΣΤΑΤΗΣ (1)
ΧΑΡΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (1)
ΗΡΩΕΣ 1821 (2)

ΧΑΡΤΕΣ ΓΕΩΓ/ΦΙΑΣΧΑΡΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ()

Διαστάσεις :90Χ130cm Κλίμακα: 1:10 000 000
Ά ΟΨΗ :ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ χάρτης Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Διακρίνονται τα όρια των Πολιτειών της Αμερικής και των Πολιτειών του Καναδά. Δίδεται μια πλήρης και σύγχρονη ονοματολογία.
 

Β ΟΨΗ: ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ χάρτης Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Απεικονίζεται εντυπωσιακά το ανάγλυφο του εδάφους και αναδεικνύεται η μεγάλη πτύχωση της Δυτικής Οροσειράς και των Βραχωδών Ορέων.

Τιμή: €37.00


2009 © Created by icop.gr
Εταιρία | Επικοινωνία